TERVETULOA MAOL ry:n uusille verkkosivuille!

Teknologiaa pedagogiikka edellä

-Opetus

-Oppiminen

- Arviointi

Matematiikkaa ja luonnontieteitä opetetaan sekä yksilön henkisen kehityksen että työelämän tarpeiden takia. Matematiikan opetuksella on hyvin pitkät perinteet, vaikka opettamisen tapa on muuttunut suuresti aikojen saatossa. 

 

Teknologia itsessään ei muuta mitään, jos emme osaa hyödyntää sitä oikein.

Matemaattisten aineiden merkitys kasvaa matemaattis-luonnontieteellisten menetelmien käytön lisääntyessä monilla elämänaloilla. 

 Matematiikka ja luonnontieteet voivat myös olla harrastuksen kohteina. Erityisesti matematiikassa ja tähtitieteessä harrastajat ovat saavuttaneet tieteellisestikin merkittäviä tuloksia.

MAOLin sivut tarjoavat tietoa ja verkkolinkkejä koululaisille, harrastajille ja opettajille.

Pääosa sivustosta on avointa kaikille.

Jäsenille on tarjolla lisäsivuja, jotka näkyvät vasta kirjautumisen jälkeen.

Eri puolilla Suomea yhteistyössä MAOL-paikalliskerhojen kanssa.

Kaikille avoimia koulutuksia.

KOULUTUSTA

  • TVT:n pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (lukio-opettajille)

  • Ohjelmointi peruskoulun matematiikassa (peruskoulujen opettajille)

tule oppimaan Yhdessä kollegoidesi kanssa ja verkostoidu.

-yhdessä opimme enemmän.